Yrityksen nettisivujen uudistaminen

Maailma kehittyy ja muuttuu jatkuvasti. Myös yritysten nettisivujen tulee pysyä mukana tässä kehityksessä. Yritysten täytyy pyrkiä uudistumaan ja nettisivujen on mukauduttava muutoksiin. Paikalleen jääminen ei saa olla vaihtoehto, jos yritys haluaa erottua kilpailijoiden joukosta edukseen. Verkkosivuilla on suuri rooli brändimielikuvan rakentamisessa. Myös asiakaskokemus ja -palvelu määrittyvät nettisivujen mukaan, sillä sieltä etsitään tietoa vaikkapa asiakaspalvelusta tai otetaan yhteyttä chatin kautta. Kaiken kaikkiaan yritys näyttää epäuskottavalta, mikäli nettisivut ovat vanhanaikaiset ja kömpelöt käyttää.

Nykyään asiakkaat etsivät tietoa yrityksistä Googlesta. Sitä kautta asiakkaat myös päätyvät yritysten nettisivuille. Nettisivuista syntyy ensivaikutelma, joka määrittää paljon asiakkaan mielikuvaa yrityksestä. Jos sivuilta ei löydä helposti etsimäänsä, asiakas valitsee todennäköisesti toisen yrityksen. Jos taas yrityksen palvelut ovat helposti löydettävissä, houkuttelee se asiakkaita kääntymään yrityksen puoleen. Verkkosivujen on siis oltava ammattimaisesti rakennetut ja niiden tulee sisältää hyvää ja informatiivista sisältöä.

Mitä huomioida, kun uudistaa nettisivuja?

Yritykselle luotujen nettisivujen verkkosivusto yrityksille tulee palvella yrityksen tarpeita mahdollisimman hyvin. Nettisivujen kohdalla on selvitettävä, mikä on tärkeää tietoa ja millä ei ole käytännössä merkitystä. Uudistetuilta nettisivuilta voi nimittäin jättää pois niitä kohtia, jotka eivät ole enää ajankohtaisia. Vanhaa tietoa ei siis missään nimessä kannata säilyttää nettisivuillaan.

Nettisivujen tulee olla asiakkaalle helpot. Sen lisäksi nettisivuille ei kannata laittaa liikaa visuaalisia tehosteita. Ne nimittäin saattavat tehdä nettisivuista vaikeaselkoiset ja toisaalta asiakas ei löydä heti sitä, mitä hän on etsimässä. Asiakkaan käyttäjäkokemus on asia, joka on kaikista tärkeintä. Yritys voi aloittaa nettisivujen uudistamisen siitä, että sisältö suunnitellaan ensin. Sisällön ympärille voi suunnitella designin, joka ei saa olla liian näkyvässä osassa nettisivuilla. Yritysten on siis rakennettava ja uudistettava nettisivut periaatteella, että sisältö on tärkeintä.

Hyvin määritetyt tavoitteet antavat niin yritykselle kuin nettisivujen päivittäjälle oleellista tietoa siitä, mitä nettisivuilla halutaan saavuttaa ja mitkä ovat tärkeimpiä asioita. Uudistamista kannattaa tehdä säännöllisesti, mutta ei kuitenkaan liian usein. Nettisivujen uudistaminen nimittäin maksaa ja mitä useammin päivityksiä joudutaan tekemään, sitä enemmän ylimääräisiä kuluja yritykselle kertyy.